Το θέμα του έργου είναι η άφιξη του ζητιάνου από τα Κράβαρα (ορεινή Ναύπακτος) στο θεσσαλικό κάμπο και συγκεκριμένα στο χωριό Νυχτερέμι (σημερινός Παλιόπυργος Λάρισας) και οι καταστροφές που η άφιξή του θα φέρει στις ζωές των κατοίκων του χωριού

Πλήρες διασκευασμένο, το λογοτεχνικό και λαογραφικό αυτό αριστούργημα του Ανδρέα Καρκαβίτσα, σε 48 μόνο σελίδες με έγχρωμη εικονογράφηση, για γρήγορη ανάγνωση.